Asianajotoimisto

juristit.com

Attorneys at Law

Tervetuloa !

AJANKOHTAISTA:

Irtisanomisen laillisuus?

Pandemiatilanteesta huolimatta lomauttamisella ja irtisanomisella tulee olla laillinen ja asiallinen peruste. ………………………………………………………… Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin. Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.2020 lähtien. Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään mahdollisuudet löytää työntekijälle muuta työtä tai koulutusta. Väliaikaisten lakimuutosten pääkohdat ovat seuraavat: Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaaLomautusilmoituksen määräaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään. Koeaikapurku on mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Asiakasneuvottelut myös puhelimitse ja etänä

THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä. Toimintamme jatkuu kuitenkin lähes normaalisti. Asiakastapaamisissa toimistollamme otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta. Asiakastapaamisia hoidetaan asiakkaan tarpeiden mukaan myös etäyhteyksin (TEAMS, SKYPE, sähköposti+puhelin tms). Jos sinulla jo on sovittuna palaveri toimistollemme, otamme yhteyttä mikäli tapaamisen järjestelyt muuttuvat.
AJANKOHTAISTA JUURI NYT:

Irtisanomisen laillisuus?

Pandemiatilanteesta huolimatta lomauttamisella ja irtisanomisella tulee olla laillinen ja asiallinen peruste. ………………………………………………………… Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin. Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.2020 lähtien. Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen…
lisää..

Asiakasneuvottelut myös puhelimitse ja etänä

THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä. Toimintamme jatkuu kuitenkin lähes normaalisti. Asiakastapaamisissa toimistollamme otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta. Asiakastapaamisia hoidetaan asiakkaan tarpeiden mukaan myös etäyhteyksin (TEAMS,…
lisää..

Mitä teemme ?

Puolustamme asiakkaidemme oikeuksia oikeuskäsittelyissä rikos- ja riita-asioissa sekä neuvotteluissa

Asianajotoimisto Juristitcom Ky Attorneys at Law auttaa kaikissa oikeudellisissa riita- ja rikos-asioissa.

Toimistomme on ensisijaisesti suuntautunut riitojen ratkaisuun sovintoteitse. Oikeudenkäynnin välttämiseksi ja kulujen säästämiseksi selvitämme aina mahdollisuudet sovintoon ja etsimme tarvittaessa uusia ratkaisuja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa, olemme valmiita avaamaan sanaisen arkkumme paitsi neuvotteluissa, myös laadukkaisiin oikeudenkäyntikirjelmiimme kiteytettynä.

RIITA-ASIAT

Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa koko maassa. Avustamme käräjäoikeuksissa ja valitustuomioistuimissa siviiliriidoissa.

Meille tuttuja ovat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat kuten lasten huoltajuusriidat sekä ositukset ja perinnönjaot.

Sopimusoikeudellisista asioista erityisesti asuntojen kauppaan liittyvät riitaisuudet sekä erilaisten kulkuneuvojen kuten autojen kauppaan ja korjaukseen liittyvät pulmat ovat lähellä sydäntämme.

Työoikeuden alalla useimmiten eteemme tulevat työ- ja virkasuhteiden päättämiseen liittyvät erimielisyydet. Arvioimme tilanteen matalalla kynnyksellä ja mikäli perusteita on, käynnistämme sovintoneuvottelut kiistan ratkaisemiseksi.  Samalla perimme mahdolliset maksamattomat palkkasaatavat.

Mikäli riidanratkaisu neuvotteluteitse ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta kohtuudella onnistu, ajamme asiaa tuomioistuimessa ratkaisun saamiseksi.

RIKOSASIAT

Hoidamme kokemuksella isoja ja pieniä rikosasioita. Toimimme rikosasian vastaajan avustajana sekä puolustajana läpi rikosprosessin esitutkinnasta mahdolliseen oikeudenkäyntiin.  Tavanomaisten huume-, pahoinpitely- sekä varkaus- ja petosasioiden lisäksi yhtenä erityisalueenamme ovat omaisuus-ja talousrikosasiat, joiden selvittelyssä antaa etulyöntiaseman liiketaloudellinen lisäkoulutus sekä hyvä tietotekniikan ja yritystalouden tuntemus. Asianajajan puoleen on syytä kääntyä mahdollisimman pian, mieluiten heti poliisitutkinnan alkaessa.

 

OIKEUSKULUT

Asiakkaanamme voit hoitaa oikeuskulujasi, paitsi normaalin laskutuksen kautta, myös

  • kaikkien vakuutusyhtiöiden  OIKEUSTURVAVAKUUTUKSESTA esim. koti- liikenne- maatalous- tai matkavakuutus, sekä yritystoiminnan keskeytys- /vastuuvakuutuksista.
 • Valtion varoista, oikeusapulaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, valtion myöntämän osittain tai kokonaan maksuttoman oikeudenkäynnin edun perusteella.

Palkkioperusteemme noudattavat Suomen Asianajajaliiton suosituksia ja muutenkin voit olla aina varma siitä siitä, että kustannukset pysyvät kohtuullisina eikä odottamattomia kuluja synny.

Miten asianajaja voi auttaa sinua?

Esimerkkejä palveluistamme yksityisille ja yhteisöille:

AVIO- JA AVOEROT

OSITUS / EROTTELU Avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden jako. Jakoa kutsutaan ositukseksi jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, muussa tapauksessa erotteluksi. Kummallakin puolisolla…

RIKOSASIAIN OIKEUDENKÄYNNIT

Avustamme ja puolustamme epäiltyä poliisin suorittamassa esitutkinnassa ja myöhemmin asiaa käsiteltäessä eri oikeusasteissa. Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja sen aikana tehdyillä selvityksillä on suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Esitutkinnassa annetun lausuman muuttaminen…

TYÖSUHTEEN LAITON PÄÄTTÄMINEN

Työsuhteessa ei ole syytä hyväksyä epäasiallista saati lainvastaista menettelyä. Autamme ratkaisemaan työsuhderiitoja ja viemme ne, jos muuta keinoa ei ole, käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Ammattiliiton tms. jäsenyys ei ole välttämätön. Työsopimus voidaan…

IRTAIMEN KAUPPA

AUTOKAUPPARIIDAT Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sovelletaan kauppalain säännöksiä, ja myyjällä on kauppalain mukainen virhevastuu. Myyjän ollessa elinkeinoharjoittaja riitatilanteessa sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka suojaa kuluttajaa hieman tehokkaammin. Kuluttajakaupassa on mahdollista myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta…

ASUNTOKAUPAN MOITE

Asuntokauppoihin liittyvät riitaisuudet liittyvät usein KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIHIN, joita on kaupanteon jälkeen löytynyt asunnon rakenteista.  Virheen löydyttyä on ostajan esitettävä myyjälle ilmoitus asiasta ja mahdollisista vaatimuksista siinä mahdollisimman pian. Aivan…

PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

PERUNKIRJOITUS Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi perilliset sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Velvollisuus huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan, on sillä kuolinpesän…

Oikeusongelmia ? Kysy neuvoa !

Voit samalla pyytää sitoumuksetta tarjouksen asiasi hoitamisesta

 KIELET

LANGUAGES SPOKEN

Maksuton alkuneuvonta (lakimies)

0440 200 200

Voit kertoa meille asiastasi myös sähköpostitse.

sähköposti -lomake alla

SÄHKÖPOSTI YHTEYSLOMAKE

  (Viesti toimitetaan vastaanottajalle suojattuna, SSL/TLS -salausmenetelmää käyttäen).

  Asiakkaanamme voit käyttää myös:

  As a client you can use even TEAMS, SKYPE or ZOOM

  Valikko

  soita