Asianajotoimisto

juristit.com

Attorneys at Law

Tervetuloa !

AJANKOHTAISTA JUURI NYT:

Irtisanomisen laillisuus?

TARKISTAMME IRTISANOMISEN PERUSTEEN MAKSUTTA ! .................................................................. Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin. Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.−30.6.2020. Muutokset koskevat vain yksityissektorilla työskenteleviä työntekijöitä. Lakimuutosten tavoitteena on, että yritykset voivat selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.  Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään mahdollisuudet löytää työntekijälle muuta työtä tai koulutusta. Väliaikaisten lakimuutosten pääkohdat ovat seuraavat: Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaaLomautusilmoituksen määräaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään. Koeaikapurku on mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälle, jos työantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin…

Asiakasneuvottelut puhelimitse ja etänä

THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä. Asiakastapaamisissa toimistollamme otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta. Asiakastapaamisia hoidetaan asiakkaan tarpeiden mukaan myös etäyhteyksin (TEAMS, SKYPE, sähköposti+puhelin tms). Jos sinulla jo on sovittuna palaveri toimistollemme, otamme yhteyttä mikäli tapaamisen järjestelyt muuttuvat.
AJANKOHTAISTA JUURI NYT:

Irtisanomisen laillisuus?

TARKISTAMME IRTISANOMISEN PERUSTEEN MAKSUTTA ! .................................................................. Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin. Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.−30.6.2020. Muutokset koskevat vain yksityissektorilla työskenteleviä työntekijöitä. Lakimuutosten tavoitteena on, että yritykset voivat selviytyä koronavirusepidemian…
lisää..

Asiakasneuvottelut puhelimitse ja etänä

THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä. Asiakastapaamisissa toimistollamme otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta. Asiakastapaamisia hoidetaan asiakkaan tarpeiden mukaan myös etäyhteyksin (TEAMS, SKYPE, sähköposti+puhelin tms). Jos sinulla…
lisää..

Mitä teemme ?

Puolustamme asiakkaidemme oikeuksia oikeuskäsittelyissä rikos- ja riita-asioissa sekä neuvotteluissa

Asianajotoimisto Juristitcom on v. 2008 perustettu moderni, myös kansainvälisesti toimiva asianajotoimisto, joka tuottaa laadukkaita asianajopalveluja asiakaslähtöisesti ja järkevin kustannuksin, tasapuolisesti niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Toimistomme on ensisijaisesti suuntautunut riitojen ratkaisuun sovintoteitse. Oikeudenkäynnin välttämiseksi ja kulujen säästämiseksi selvitämme aina mahdollisuudet sovintoon ja etsimme tarvittaessa uusia ratkaisuja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa, olemme valmiita avaamaan sanaisen arkkumme paitsi neuvotteluissa, myös laadukkaisiin oikeudenkäyntikirjelmiimme kiteytettynä.

RIITA-ASIAT

Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa koko maassa. Avustamme käräjäoikeuksissa ja valitustuomioistuimissa siviiliriidoissa.

RIKOSASIAT

Hoidamme isoja ja pieniä rikosasioita, valvomme rikoksen uhrin oikeuksia ja toimimme syytetyn puolustajana. Erityisalueenamme ovat omaisuus-ja talousrikosasiat, joiden selvittely edellyttää  liiketaloudellista lisäkoulutusta sekä hyvää tietotekniikan ja talouden tuntemusta.

 

OIKEUSKULUT

Oikeuskuluja voidaan kattaa myös

  • kaikkien vakuutusyhtiöiden  OIKEUSTURVAVAKUUTUKSESTA esim. koti- liikenne- maatalous- tai matkavakuutus, sekä yritystoiminnan keskeytys- /vastuuvakuutuksista.
 • Oikeusapulaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, valtion myöntämän osittain tai kokonaan maksuttoman oikeudenkäynnin edun perusteella.

Miten asianajaja voi auttaa sinua?

Esimerkkejä palveluistamme yksityisille ja yhteisöille:

AVIO- JA AVOEROT

OSITUS / EROTTELU Avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden jako. Jakoa kutsutaan ositukseksi jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, muussa tapauksessa erotteluksi. Kummallakin puolisolla…

RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNNIT

Asianajotoimisto juristit.com avustaa epäiltyä poliisin suorittamassa esitutkinnassa ja myöhemmin asiaa käsiteltäessä eri oikeusasteissa. Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja sen aikana tehdyillä selvityksillä on suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Esitutkinnassa annetun lausuman muuttaminen…

TYÖSUHTEEN LAITON PÄÄTTÄMINEN

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä – myös pandemian aikana. Irtisanominen voi perustua joko työntekijään itseensä liittyviin henkilökohtaisiin tai työnantajan toimintaan liittyviin tuotannollis-taloudellisiin syihin. Työsopimuslaissa säädetään irtisanomismenettelystä silloin,…

IRTAIMEN KAUPPA

AUTOKAUPPARIIDAT Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sovelletaan kauppalain säännöksiä, ja myyjällä on kauppalain mukainen virhevastuu. Myyjän ollessa elinkeinoharjoittaja riitatilanteessa sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka suojaa kuluttajaa hieman tehokkaammin. Kuluttajakaupassa on mahdollista myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta…

ASUNTOKAUPAN MOITE

Asuntokauppoihin liittyvät riitaisuudet liittyvät usein KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIHIN, joita on kaupanteon jälkeen löytynyt asunnon rakenteista.  Virheen löydyttyä on ostajan esitettävä myyjälle ilmoitus asiasta ja mahdollisista vaatimuksista siinä mahdollisimman pian. Aivan…

PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

PERUNKIRJOITUS Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi perilliset sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Velvollisuus huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan, on sillä kuolinpesän…

Oikeusongelmia ? Kysy neuvoa maksutta !

Voit samalla pyytää sitoumuksetta tarjouksen asiasi hoitamisesta

 KIELET

LANGUAGES SPOKEN

KERRO ASIASTASI ALLA OLEVALLA SÄHKÖPOSTILOMAKKEELLA

(Kaikki yhteydenotot ovat ehdottoman luottamuksellisia)

 

TAI SOITA:

050 – 523 1053

(ainoastaan normaali puh.maksu)

SÄHKÖPOSTI YHTEYSLOMAKE

  (Viesti toimitetaan vastaanottajalle suojattuna, SSL/TLS -salausmenetelmää käyttäen).

  Asiakkaanamme voit käyttää myös:

  As a client you can use even TEAMS, SKYPE or ZOOM

  Valikko

  soita