Asianajaja on enemmän kuin lakimies

Asianajajan ammattinimitystä käyttävän on oltava Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty, vahvistetut kelpoisuusehdot täyttävä, hyvämaineinen, kokenut lakimies, joka on lisäksi suorittanut vaativan asianajajatutkinnon. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut lakimies (nykykielellä myös juristi). Asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita juristikollegoja.

Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Asianajajaa sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Jokaisella asianajajalla tulee olla voimassa oleva, suuruudeltaan riittävä vastuuvakuutus.

Asianajajia koskevat määräykset ovat löydettävissä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajaja.fi.

 

Valikko

soita