mitä on ?

Oikeusapu

Oikeusavulla tuomioistuinasiassa tarkoitetaan sitä, että henkilö joka tarvitsee oikeudellista apua mutta ei kykene maksamaan tämän avun kustannuksia, saa valtion varoista apua oikeuskuluihinsa. Tuloista ja varallisuudesta riippuen tämä tuki voi kattaa oikeuskulut osittain tai kokonaan jolloin oikeudellisen avustajan käyttö on hakijalle kokonaan ilmaista.

 

Kuka voi saada oikeusapua?

Julkisista varoista tuettua oikeusapua ei valtion oikeusaputoimistoista anneta yrityksille tai yhteisöille. Asianajajat tarjoavat oikeusapua vastaavia asianajopalveluja myös yrityksille ja yhteisöille.

 

Kuka tueksi oikeudenkäyntiin?

Oikeusavun tarvitsija voi itse valita avustajakseen oikeudenkäyntiin joko:

  • valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan
  • yksityisessä asianajotoimistossa toimivan asianajajan
  • tai muun lakimiehen, joka on saanut erityisen luvan toimia avustajana oikeudenkäynneissä.

 

Onko asianajaja kalliimpi asiakkaalle kuin julkinen oikeusavustaja?

Ei ole. Henkilölle, jolle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeudenkäynti kulut ovat molemmissa tapauksessa täysin samat. Jos oikeusapu on myönnetty esim. 0% omavastuu osuudella, asianajajan käyttö on asiakkaalle ilmaista.

 

Miten toimisin, jotta saisin teidät hoitamaan asiaani oikeusavun perusteella?

Mikäli edellytykset täyttyvät, teemme puolestasi hakemuksen oikeusavun saamiseksi ja otamme asian mahdollisimman pikaisesti käsiteltäväksemme.

Siiinä tapauksessa, että  esim. tulorajat ylittyvät tai lakimääräiset edellytykset oikeusavulle eivät muuten täyty, noudatamme toimeksiannon hoidossa Suomen Asianajajaliiton mukaisia normaaleja palkkioperusteita. Kaikista oikeudellisista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen ennen niihin ryhtymistä.