PALVELUMME

RIITA-ASIAT

PERHE- JA PERINTÖ

 • avioehdot ja muut etukäteisjärjestelyt
 • omaisuuden jako avo- tai avioeron jälkeen
 • sopimus lapsen huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta
 • testamentti ja muut kuolemavaraisjärjestelyt
 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys ja perinnönjako

TYÖ

 • työsuhteen ehdot
 • lomauttaminen
 • työsopimuksen irtisanominen
 • työsopimuksen purkaminen
 • vahingonkorvaus

ASUMINEN

 • asunnon vuokrasopimukset
 • muut vuokrasopimukset
 • vuokrasopimuksen irtisanominen
 • vuokrasopimuksen purkaminen
 • vahingonkorvaukset

ASUNTOKAUPPA

 • asuntokaupan moite
 • hinnanalennusvaatimus,
 • kaupan purkaminen
 • vahingonkorvausvaatimus

SOPIMUS

 • Autokaupan moite
 • kaupan purku, hinnanalennus, vahingonkorvaus
 • Yksityiset lainasopimukset
 • Saatavien periminen

YHTEISOMISTUS

 • Yhteisomistusta koskevat sopimukset
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen
 • Eläintä (esim. koira, hevonen) koskeva yhteisomistussopimus
 • Jakamattoman kuolinpesän purkaminen

RIKOSASIAT

ASIANOMISTAJA

 • Rikoksen vuoksi vahinkoa kärsineen eduista huolehtiminen
 • Rikoksen uhrin avustaminen esitutkinnassa
 • Sovintomahdollisuuksien etsiminen sovintomenettelyissä
 • Asianomistajan avustaminen oikeudenkäynnissä
 • Korvaussaatavien periminen

RIKOKSESTA EPÄILTY

 • Epäillyn avustaminen esitutkinnassa
 • Vastaaminen syytevaatimuksiin
 • Syytetyn avustajana/ puolustajana toimiminen oikeudenkäynneissä
 • Syytetyn edustaminen valitustuomioistuimissa
Valikko

soita