ASUNTOKAUPAN MOITE

Asuntokauppa on usein yksityisen ihmisen elämän tärkeimpiä sopimuksia.

Ennen asuntokaupan solmimista onkin erittäin suositeltavaa hankkia kaupan kohdetta koskeva kuntotarkastus. Myös kuntotarkastuksen suorittajan valinnassa on syytä olla tarkkana. On huomattava, että ostajalla on myös laaja selonottovelvollisuus kaupan kohteen kunnosta. Myyjän puolestaan on perusteltua huolehtia siitä, että asunnon oikeudellisesti merkittävät virhellisyydet tulevat merkityiksi kauppakirjaan. Yhdessä nämä kaksi näkökulmaa vähentävät ratkaisevasti väärinkäsitysten ja virheellisten tulkintojen aiheuttamia oikeusriitoja,

Mikäli virheellisyyksiä kuitenkin vielä kaupanteon jälkeenkin löytyy, on puhevallan säilyttämiseksi niitä koskeva reklamaatio esitettävä myyjälle ilman aiheetonta viivästystä.

 

Valikko

soita