AVIO- JA AVOEROT

OSITUS / EROTTELU

Avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden jako. Jakoa kutsutaan ositukseksi jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, muussa tapauksessa erotteluksi.

Kummallakin puolisolla on oikeus vaatia jaon toimittamista heti ositusperusteen (avioeron tulo vireille käräjäoikeudessa tai toisen puolison kuolema) ilmettyä. Elleivät puolisot pääse keskinäiseen  sopimukseen jaosta, käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan jaon. Pesänjakajaksi määrätään käytännössä hakijapuolison oikeudelle esittämä, perheoikeuteen perehtynyt asianajaja tai muu lakimies.

Osituksen toimittamiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta on useitakin syitä, joiden vuoksi se on syytä suorittaa mahdollisimman pikaisesti.

 

Valikko

soita