AVIO- JA AVOEROT

OSITUS / EROTTELU

Avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden jako. Jakoa kutsutaan ositukseksi jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, muussa tapauksessa erotteluksi.

Asianajotoimisto Juristitcom Ky Attorneys at Law auttaa erotilanteissa puolisoita pääsemään sopimukseen omaisuuden jaosta. Ellei yhteisymmärrykseen kuitenkaan yrityksistä huolimatta päästä, toimitamme tarvittaessa jaon lain mukaan oikeuden määrääminä pesänjakajina.

Valikko

soita