IRTAIMEN KAUPPA

AUTOKAUPPARIIDAT

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sovelletaan kauppalain säännöksiä, ja myyjällä on kauppalain mukainen virhevastuu. Myyjän ollessa elinkeinoharjoittaja riitatilanteessa sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka suojaa kuluttajaa hieman tehokkaammin. Kuluttajakaupassa on mahdollista myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Lautakunnan ratkaisu on kuitenkin vain suositus, ja kaikki myyjät eivät välttämättä sitä noudata.
Jos autossa ilmennyt vika on niin laaja, että autoa ei voi käyttää ollenkaan tai jos korjauskustannukset vievät niin suuren osan kauppahinnasta, ettei hinnanalennus tule kysymykseen, nopein tie ratkaista tilanne voi olla kaupan purku.

Valikko

soita