RIKOSASIAIN OIKEUDENKÄYNNIT

Avustamme rikoksesta epäiltyä läpi rikosprosessin esitutkinnasta oikeudenkäyntiin.

Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja sen aikana tehdyillä selvityksillä on suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä, joten optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että asianajajaan otetaan yhteyttä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli asia etenee syytevaiheeseen, laadimme syytetyn puolesta kirjallisen vastauksen kannevaatimukseen, ja puolustamme häntä asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa.

Mikäli syytä on huolehdimme muutoksenhakuprosessista sekä autamme mahdollisten rangaistusseuraamusten käytännön järjestelyissä.

Asianomistajan eduista huolehdimme avustamalla tätä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä lisäksi määrittämällä esitettävät korvausvaatimukset.

Sekä rikoksesta epäillyllä että asianomistajalla on, mikäli oikeusapulain mukaiset edellytykset täyttyvät, mahdollisuus saada asiaansa maksuton oikeudenkäynti. Tarkistamme oikeusavun edellytykset alkuneuvottelun yhteydessä.

Valikko

soita