RIKOSASIAIN OIKEUDENKÄYNNIT

Avustamme ja puolustamme epäiltyä poliisin suorittamassa esitutkinnassa ja myöhemmin asiaa käsiteltäessä eri oikeusasteissa. Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja sen aikana tehdyillä selvityksillä on suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Esitutkinnassa annetun lausuman muuttaminen myöhemmin ei useinkaan ole uskottavaa. Siksi on tärkeää, että esitutkintapöytäkirjaan kirjataan epäillyn lausumat paitsi sanamuodoltaan, myös sävyltään ja asiayhteydeltään tarkoin epäillyn kertoman mukaisesti. Asianajaja voi tarvittaessa myös pyytää asiassa suoritettavaksi lisätutkintaa tai esittää kuultavaksi uusia todistajia. Epäilty ei aina kuulustelutilanteen erityislaatuisuuden vuoksi kykene itse puolueettomasti arvioimaan kirjatussa kuulustelukertomuksessaan olevien yksityiskohtien merkitystä. Mikäli jokin erityinen asiakohta on kuulustelussa jäänyt vähemmälle huomiolle, asianajaja voi kuulustelun aikana tai tilanteesta riippuen sen päätyttyä esittää epäillylle täydentäviä kysymyksiä pöytäkirjaan merkittäväksi.

Asianomistajan eduista huolehdimme avustamalla häntä oikeudenkäynnissä sekä lisäksi määrittämällä esitettävät korvausvaatimukset.

 

Sekä epäillyllä että asianomistajalla, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät, mahdollisuus saada asiaansa maksuton oikeudenkäynti. Tarkistamme oikeusavun edellytykset alkuneuvottelun yhteydessä.

Valikko

soita