PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

PERUNKIRJOITUS

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi perilliset sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Velvollisuus huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan, on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Tähän voi perustellusta syystä hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle.

 

Valikko

soita