TYÖSUHTEEN LAITON PÄÄTTÄMINEN

Työsuhteessa ei ole syytä hyväksyä epäasiallista saati lainvastaista menettelyä. Autamme ratkaisemaan työsuhderiitoja ja viemme ne, jos muuta keinoa ei ole, käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Ammattiliiton tms. jäsenyys ei ole välttämätön.

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä – myös pandemian aikana. Irtisanominen voi perustua joko työntekijään itseensä liittyviin henkilökohtaisiin tai työnantajan toimintaan liittyviin tuotannollis-taloudellisiin syihin.

Työsopimuslaissa säädetään irtisanomismenettelystä silloin, kun työntekijä irtisanotaan taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Tätä irtisanomismenettelyä kutsutaan arkikielessä pienten yritysten irtisanomismenettelyksi erotuksena yhteistoimintaneuvotteluihin.

Työsopimus voidaan ääritapauksessa myös purkaa päättymään heti, ilman irtisanomisaikaa. Tämä voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi.

Valikko

soita