TYÖSUHDERIIDAT

Työsuhteen päättämiselle täytyy aina olla vähintäänkin asiallinen peruste, myös koeaikana sekä poikkeusoloissa kuten pandemian aikana.

Irtisanominen voi tapahtua joko henkilöstä johtuvin tai tuotannollisin perustein. Hyväksyttävä menettely on molemmissa tapauksissa hyvinkin tarkasti laissa ja sitä täydentävässä oikeuskäytännössä määritelty.

Työsopimus voidaan ääritapauksessa myös purkaa päättymään heti, ilman irtisanomisaikaa. Tämä voi tapahtua karleasti jaotellen kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi.

Valikko

soita