TARKISTAMME IRTISANOMISEN PERUSTEEN MAKSUTTA !

..................................................................

Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin.

Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.−30.6.2020. Muutokset koskevat vain yksityissektorilla työskenteleviä työntekijöitä. Lakimuutosten tavoitteena on, että yritykset voivat selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. 

Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään mahdollisuudet löytää työntekijälle muuta työtä tai koulutusta.

Väliaikaisten lakimuutosten pääkohdat ovat seuraavat:

  • Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa
  • Lomautusilmoituksen määräaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään.
  • Koeaikapurku on mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä.
  • Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälle, jos työantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Valikko

soita