Pandemiatilanteesta huolimatta lomauttamisella ja irtisanomisella tulee olla laillinen ja asiallinen peruste.

…………………………………………………………

Valmiuslait vaikuttavat niihin liittyvine työmarkkinasopimuksineen myös työelämään monin tavoin.

Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.2020 lähtien.

Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään mahdollisuudet löytää työntekijälle muuta työtä tai koulutusta.

Väliaikaisten lakimuutosten pääkohdat ovat seuraavat:

  • Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa
  • Lomautusilmoituksen määräaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään.
  • Koeaikapurku on mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä.
  • Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Valikko

soita